Healing

Allt är energi, allt börjar i en tanke. Så fort vi sätter ord på tanken har vi materialiserat den. Gör vi sedan en handling av orden och tanken så har vi förstärkt materialiseringen ytterligare. Vart i kroppen lägger vi rädsla, sorg, ilska, som kan bli till t ex smärta eller ångest?

Alla tre typer av healingbehandling ges av Madeleine.

Healing touch  är en mjuk energibehandling där hon är ett verktyg som ger möjlighet för din energikropp att programmera om och/eller rensa i sitt system. Kroppen vet och kan det här!

Som med all healing så förutsätter inte Reiki-healingen religiös tro eller övertygelse. Det är bara att luta sig tillbaka och njuta av stunden man unnar sig oavsett av vilken anledning man önskat just Reiki.
Idag klassas Reiki som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Schamansk Healing är en healingform som inkluderar alla medvetandeplan. Den nedre världen - var kommer vi ifrån, historia, barndom, delar som kanske gömts och glömts. Mellanvärlden - här och nu, fysisk, framtid, drömmen/önskan. Den övre världen - anden, denna osynliga sfär där förmågor, nya stigar och möjligheter kan visa sig, att få överblick/objektivitet. Schamansk healing är en genuin och fin behandling, den är för dig som söker något bortanför logiken. Det är personlig utveckling, och när du går hem kan du få en uppgift med dig och det är viktigt att du är delaktig för att få ett fullgott resultat. Hur just din resa ser ut visar sig när vi möts - du, jag och Spirit.

© 2017 by Holistic Care Naturmedicin. Proudly created with Wix.com