top of page

Akupunktur - enligt CCM, Shen Acupuncture, TCM
Akupunkturen utförs hos oss av Sylvia Agorander

- CCM - Klassisk kinesisk medicin - Akupunktur som bygger på den skatt av klassisk kunskap som nedtecknats och diskuterats i avhandlingar genom årtusenden.

- Shen Acupuncture - Metodik enl. Dr. Yair Maimon. Detta är en form av akupunktur som syftar till att behandla via kärnan i varje individ. Den används vid psyko-emotionella besvär, men även för att individanpassa behandling för alla sorters kroppsliga tillstånd, besvär och sjukdomar, för att få med en holistisk förankring i de existentiella aspekter varje människa bär och bearbetar inom sig.

- TCM - Traditionell kinesisk medicin - En systematisering av metodiken inom gammal kinesisk medicin, speciellt lanserad under Mao i det moderna Kina. Detta tänk är till nytta vid val av akupunkturpunkter men är framför allt lämpad till och nödvändig vid arbete med kinesisk örtmedicin.

- Integrativ akupunktur - Akupunktur avsedd att stödja patient som genomgår skolmedicinsk behandling. Syftet är att höja livskvalité, mildra biverkningar, och därmed bidra till att behandlingsresultatet blir som önskat. I de länder där man arbetar med integration sker samarbetet mellan leg läkare och akupunktörer inom sjukhus- och öppenvården, en modell som är önskvärd men inte på plats i Sverige än. Observera att vid svåra sjukdomstillstånd är det aldrig meningen att akupunktur ska ersätta skolmedicinsk behandling, men akupunktur och t ex kinesisk örtmedicin kan bidra till möjlighet att följa den av vården planerade behandlingsplanen genom att minska risken för att biverkningar kräver fördröjningar i planen. Integrativ akupunktur/örtmedicin är evidensbaserad och det är säkerställt att inga åtgärder interagerar negativt med den skolmedicinska behandlingen utan har synergistisk effekt (resultatet blir bättre av kombinationen än av enbart skolmedicinsk behandling).

​​

Akupunkturens styrka ligger i ett harmoniskt helhetsperspektiv som bygger på mångtusenårig kinesisk vetenskap, filosofi och erfarenhet. Det innebär att man kan nå alla olika skikt i människan - kroppen, det känslomässiga, det mentala, det psykiska, och det andliga. Det är när alla aspekter i oss samarbetar väl som vi kan uppleva harmoni och lycka. Den kinesiska medicinens sätt att via iakttagelse och symboler göra det möjligt att känna igen mönster och enkelt finna behandlingsalternativ ger en väldigt bred uppsättning verktyg för behandling av åkommor och besvär.

Det tillhör den mänskliga tillvaron att ständigt stå inför konflikter och utmaningar - inom oss själva som de tänkande ambitiösa varelser vi är, eller från omgivningen. När dessa påfrestningar i livet eller påverkan från vår omgivning blir för kraftiga för vår förmåga att återgå till harmoni mår vi inte bra. Detta kan vara en vag känsla, som inga labbtester kan ge förklaring till, en lätt funktionsstörning, eller - om det fått fortgå länge - en manifest sjukdom. 

Det grundläggande syftet inom kinesisk medicin i allmänhet och i den akupunktur Sylvia vidareutbildar sig inom i synnerhet är att förankra oss där vi hör hemma i oss själva och vårt sammanhang. Då optimeras läkningsförmåga och motståndskraft. Det harmoniska synsätt som genomsyrar metodiken ger ett oändligt antal möjliga infallsvinklar till behandling av en åkomma. Ett mer givande arbete kan knappast finnas i Sylvias ögon. Samtidigt finns alltid en strävan att hålla sig uppdaterad vad gäller forskningsresultat och vetenskapliga diskussioner inom kinesisk medicin.

Inför en behandling samtalar vi alltid - kort eller lite längre - om den aktuella situationen. Pulsdiagnostik är alltid med både innan och under behandling, för att identifiera obalanser och kontrollera att behandlingen har effekt. Genom att titta på tungan får man ytterligare information om hur tillstånd yttrar sig i kroppen, och vilka orsaker som ligger bakom.

Ibland finns det anledning att använda nålar mer lokalt eller symptomatiskt, t ex i muskelknutor. Detta är mycket effektivt lokalt och får komplettera behandling av besvär i rörelseapparaten. Även sugkoppar (s k koppningsmassage eller koppning) och keramisk värme är effektiva hjälpmedel. S k moxa, en behaglig värmebehandling med hjälp av glödande ört, är en viktig komponent vid många typer av tillstånd. Ibland är effekten omedelbar men oftast behövs återkommande behandlingar för att befästa ett resultat. Det kan också vara klokt att se på vilka livsstilsfaktorer som orsakat besvären, och arbeta på att rätta till dem.

Man kan också få NADA öronakupunktur som är designad att ta människan ur stresslägen och in i ett avslappnat tillstånd där läkning på alla nivåer blir möjlig. Stressläget kallas ibland också för "fight/flight"  - det är då hela kroppens kemi är inställd på att överleva, inte på att läka skador, underhålla vävnader, och processa känslomässiga upplevelser. 

Hos oss används enbart engångsnålar, vi följer branschregler och står under kommunens hygientillsyn.

bottom of page