top of page

Podo-posturalterapi - behandling av hållningen

Podo-Posturaltherapie® är en behandling av hållningen via sulor, som tillverkas individuellt efter utprovning. Dessa terapeutiska inlägg är bra komplement bl. a. till manuell behandling av smärtor/obehag i rörelseapparaten och de funktionsstörningar som är en följd av dessa.

Sulorna är ett s. k. proprioceptivt redskap, d v s de arbetar via nervreceptorer i fotsulan och nervsystemets styrning av hållningsmuskulaturen. De fungerar inte som ortopedernas mekaniska inlägg som utgör en bädd för foten, utan som en aktiverande terapi för kroppen via fötterna. Fötterna stimuleras till att fungera bättre och hela hållningskedjan svarar omedelbart. Effekten kan upplevas direkt t. ex. i nacken med bättre rörlighet och/eller lägre spänningstillstånd, och det är genom att iaktta reaktionerna i hela ryggen och hållningen som terapeuten provar ut hur sulorna skall se ut.

Metoden utvecklades bl. a. av neurologen Dr. Med. Rene Bourdiol, Paris, och Prof. Karel Breukhoven, Rotterdam.  Numera finns möjlighet till utprovning av sulor på fyra orter i Sverige. De tillverkas av Mattias Edman på Edaxkliniken i Nyköping.

Från Mattias Edmans beskrivning på Edaxklinikens hemsida ( edax.se ) :

Podosohle® är ett inlägg som normaliserar fot- och kroppsmuskulatur från hälen till tårna och hindrar därför inte fotens rörlighet.

Podosohle® är en aktiv del i en helhetsbehandling där fötterna är basen.

 

Inlägget löser spänningar och förbättrar kroppens rörlighet och motverkar återfall i gamla rörelse- och hållningsmönster.

 

Podosohleinlägget är väsentligt tunnare än traditionella ortopediska inlägg och kan därför användas i de flesta typer av skor och bidrar till att slippa börja använda hålfotsinlägg

OBS Ta med de skor som inläggen ska passa i!

bottom of page