top of page
Sylvia Agorander

Homiatriker

SNS logga.jpg
oa_certificate_badge.png

Mitt namn är Sylvia Agorander och jag är Homiatriker. Det innebär att jag har en fyraårig deltidsutbildning i basmedicin och alternativmedicin (examen 1985), med flera behandlingsmetoder till mitt förfogande. 

Jag är medlem i SNS, Svenska Naturmedicinska Sällskapet, och ansvarsförsäkrad. Jag följer detta förbunds etiska regler och har tystnadsplikt. 

Jag vidareutbildar mig så fort jag får möjlighet och väljer då, förutom en och annan kongress, helst några få personer vars kunskap jag försöker ta till mig och integrera under lång tid. Jag har genomgått  Dr.Yair Maimons utbildning i hans metodik "Shen acupuncture". Det förändrade mitt arbetssätt totalt. Yvonne Farrells kurser i att behandla med de extraordinära meridianerna vid  psyko-emotionella störningar, infertilitet och den övergång som vi kallar klimakteriet, är andra exempel på givande vidareutbildning och fördjupning jag valde att göra. Jag har påbörjat en specialicering i integrativ onkologisk akupunktur som är ett stort arbetsfält internationellt. Dessutom intresserar jag mig speciellt för kvinnobesvär och fertilitetsproblematik och vidareutbildar mig ständigt inom detta.

För kort information om olika typer av akupunktur se under fliken "Behandling" och välj sedan akupunktur.

Min filosofi är att varje person har sin egen syn på vad som är viktigt i livet och vad livskvalitet innebär. Gemensamt för de flesta är att livet upplevs mer njutbart när kropp och själ är i största möjliga harmoni och samarbetar utan svåra störningar.

Människan är en komplicerad varelse som ofta pressar sin kropp och sitt psyke till det yttersta för att leva upp till egna och andras förväntningar. Hon har sin hemvist i en storslagen natur som i sig innebär fantastiska möjligheter till självläkning. I den mån individen kan hitta ett sätt att avlägsna hinder för denna självläkning återvänder hälsa och livslust.

Det känns oerhört givande att kunna erbjuda några terapiformer som har växt fram under århundraden och årtusenden på olika håll i världen och som har hjälp många, genom att röra vid människans innersta natur: viljan att leva i harmoni med sig själv och andra, och förmågan att dra kraft ur naturen, som vi alla är förbundna med.

Sylvia nås på 070-9540915   och  sylvia@holisticcare.se

_D859434_edited.jpg

Homitriker (skyddad yrkestitel)

examen 1985

-  1981-1983 basmedicin (skolmedicin)

-  1983-1985 naturmedicinska terapimetoder, bl a homeopati, klassisk akupunktur, zonterapi, bindvävsmassage.

Akupunkturakademin

TCM-metodik, för Jan Lindborg och Peter Thorssell, 2017- 2019 (år 1 och 2 av 3)

Vidareutbildning / lärare:

Shen acupuncture m fl teman

för Dr- Yair Maimon 2011- 2017

ca 1-4 veckor per år

Qi Xuan Pulse Diagnosis

10 dagar för Dr. Zhang Runjie, Kina 2014

Podo-posturalterapi

för Ina ter Harmsel och Wolfgang Schallmey, grundutbildning 2013. 

Mentor sedan dess: Mattias Edman

Transfigura (en healingmetod)

för Stanny Lansloot 2001-2016

Extra ordinary channels (tre fördjupningar om: psykoemotionella tillståndmenopaus,  infertilitet) med Yvonne Farrell via web 2013-2014

Dorn Method 

för Jürgen Karpinsky 2017

Integrativ onkologisk akupunktur

ICZO (Belgien), + tcm.ac

Dr. Yair Maimon, Dr. Julia Hartung m fl 2018 - 

TCM-diagnos och behandling, inriktning kvinnohälsa:

kurser med Michael Peluso, 2019. 

Kurser med Keren Sela, Martine Cornelissen m fl.

Örter enligt Hunyuan-metoden, inriktning kvinnohälsa

grundkurs samt praktikum med Marina Danilova, 2020

Övriga engagemang:

ICCM Congress (International Community of Chinese Medicine in Israel) -  svensk ambassadör för kongressen  

SNS - Svenska Naturmedicinska Sällskapet: Styrelseledamot, IT-ansvarig, kassör

bottom of page