top of page

Dorn Metod

Dornmetoden kommer från Tyskland och används för att behandla rörelseapparaten och de följder som kan komma av att ryggen inte fungerar optimalt. Behandlaren undersöker var det finns assymetrier och felställningar, sedan medverkar patienten i den milda korrigeringen med t ex en pendlande rörelse i arm eller ben, medan behandlaren bara håller/trycker lätt på den del som ligger fel. Man knäcker inte och använder aldrig mer kraft än patienten är bekväm med. Vid behov ges även hemläxa för att upphäva eller förebygga felställningar.

Även funktionella skolioser behandlas. 
Metoden kan mycket väl kombineras med akupunktur eller massage.

bottom of page