top of page

Homeopati

Homeopatin bygger på att man med hjälp av s k potensering kan öka olika ämnens förmåga att ge vår kropp och vårt psyke signaler till läkning. Principen för val av läkemedel är "lika botar lika", d v s ett medel som i stora doser framkallar ett symtom kan i potenserad form läka just dessa symtom.

 

Inom klassisk homeopati söker man efter det medel som stämmer bäst överens med individens sätt att reagera, d v s det medel som i frekvens ligger närmast det man vill påverka. Effekten av rätt valt medel är både skonsam och kraftfull.

Inom komplexmedelshomeopatin använder man blandningar av olika medel som påverkar den funktionsstörning eller det sjukdomstillstånd man vill behandla. Detta är inte homeopati i dess ursprungliga mening utan en mer klinisk metodik. Även dessa blandningar behöver väljas utifrån individuella olikheter, inte bara efter en skolmedicinsk diagnos.

Hos oss är det Sylvia som arbetar med homeopati - framför allt som en av flera metoder i en homiatrisk kombinationsbehandling. Det vill säga att ett homeopatiskt enkel- eller komplexmedel är en del av en behandling som också kan innefatta t ex akupunktur, Dorn Metod, eller Podo-postural terapi (skoinlägg för bättre hållning och funktion i rörelseapparaten). Genom att arbeta från flera håll samtidigt kan resultatet påskyndas och optimeras.

Homeopatin kan naturligtvis också användas fristående, så som klassiska homeopater arbetar med den.

bottom of page